WEDSTRIJDREGLEMENT WAREGEM KOERSE SPEL

WEDSTRIJDREGLEMENT WAREGEM KOERSE SPEL

1. “Het Waregem Koerse spel” wordt georganiseerd door de Koninklijke Waregemse Koersvereniging vzw
(KWKV) (ondernemingsnummer BE 0410.013.159), met maatschappelijke zetel in Holstraat 97 8790
Waregem België.

2. Een deelnemer kan prijzen winnen zoals hieronder bepaald.

3. Voorwaarden voor deelname – Algemeen:
Iedereen, is gerechtigd aan deze wedstrijd deel te nemen via de website www.waregemkoerse.be.
Deelnemers kunnen in geen geval kosten eisen voor hun deelname aan de wedstrijd. Bestuursleden van
Waregem Koerse kunnen niet deelnemen aan deze wedstrijd zodat alles onpartijdig kan gebeuren.

4. Deelname aan deze wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van alle bepalingen van onderhavig
reglement. Deelnemen kan enkel via een donatie van 1 euro aan Go Forest en/of 4Brain via de website van
waregemkoerse.be en na de aankoop van een geldig ticket voor de editie van Waregem Koerse 2023. Elke
deelnemer moet, op straffe van uitsluiting, alle gevraagde gegevens volledig en correct invullen. Indien
deze gegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid of wanneer je deelneemt onder een naam die
niet de jouwe is, verlies je jouw recht op de prijs. De prijs gaat dan naar de volgende winnaar in rangorde.

5. KWKV kan in geen geval verantwoordelijke worden gesteld voor technische problemen met de website, of
het e-mailverkeer. KWKV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele incompatabiliteit
tussen de gebruikte technologieën voor de wedstrijd en de hardware/software configuratie die de
deelnemer gebruikt. De volledige kosten voor deelname aan de wedstrijd zijn volledig ten laste van de
deelnemer. In geen geval kan een deelnemer kosten voor deelname terugvorderen.
Elke deelnemer kan meerdere keren deelnemen door meerdere donaties van 1 euro te doen aan Go Forest
of 4Brain of beide organisaties.

6. Komen in aanmerking om een prijs te winnen zijn personen die een geldig ticket gekocht hebben voor
Waregem Koerse 2023 en een donatie gedaan hebben van 1 euro of meerdere keren 1 euro aan GoForest
en/of 4Brain. Deze personen hebben evenwel nog geen prijs gewonnen.

7. De uiteindelijke winnaars van desbetreffende prijzen worden vervolgens ad random uitgeloot naar gelang
het aantal beschikbare prijzen die kunnen gewonnen worden. Vb Wanneer er 10 flessen champagne te
winnen zijn zullen er 10 personen uitgeloot worden. De hoofdprijs is een deelname aan één van de
koersen van Waregem Koerse, meer bepaald de Horse Race 4 Brain, een duo race. Een specifiek
reglement om de winnaar te bepalen kan opgesteld worden door KWKV.

8. Een speler maakt geen kans op een prijs als er geen donatie is geweest aan een of beide goede doelen
zoals reeds vermeld.

9. Een deelnemer kan slechts 1x in aanmerking komen voor het winnen van de hoofdprijs, deelname aan de
duo race. Dezelfde deelnemer kan wel nog in aanmerking komen voor andere prijzen.

10. Deelnemen kan tot ten laatste 1 augustus, tenzij anders bepaald. De datum voor het uitloten van de
winnaars is voorzien op ten laatste 15 augustus.

11. De personen die een prijs gewonnen hebben zullen persoonlijk op de hoogte gebracht worden per e-mail
(deze e-mail zal verstuurd worden naar het e-mailadres waarmee de deelnemer is ingeschreven). Indien
deze gegevens niet correct blijken te zijn en/of niet wordt gereageerd, binnen de daarvoor opgestelde
termijn van 2 dagen, kan de organisator KWKV beslissen dat het recht op de prijs vervalt omwille van
organisatorische reden. De winnaars worden mogelijks ook op de site www.waregemkoerse.be
bekendgemaakt.

12. De personen kunnen de prijzen persoonlijk komen ophalen op het secretariaat van KWKV tijdens de kantoor
uren mits voorlegging van een identiteitsbewijs tenzij de prijzen dienen opgehaald te worden bij de
respectievelijke partners.

13. KWKV behoudt zich het recht om deelnemers te weigeren tot deze wedstrijd. Er kan alleen individueel
ingeschreven worden. Door deelname aan de wedstrijd van KWKV aanvaardt elke deelnemer het
reglement, en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van KWKV.

14. KWKV kan ten allen tijde een persoon van deelname aan de wedstrijd georganiseerd door KWKV voor een
bepaalde periode uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van
misbruik, misleiding of een deelname ter kwader trouw aan de wedstrijd.

15. De prijzen zijn niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura noch overdraagbaar aan derden
en zullen in geen geval omgeruild worden tegen hun waarde in geld. Een prijs moet aanvaard worden zoals
deze wordt toegekend. Bij onregelmatigheden zoals bijvoorbeeld fouten die zich voordoen, beslist KWKV
autonoom over de manier waarop deze fout wordt gecorrigeerd en afgehandeld.

16. KWKV kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)
rechtstreeks verband houden met een gewonnen prijs.

17. Over het wedstrijdreglement worden geen briefwisseling of telefoongesprekken gevoerd. KWKV kan op elk
ogenblik wijzigingen aanbrengen aan het reglement door melding op de volgende website:
www.waregemkoerse.be

18. De gegevens van de deelnemers worden door KWKV opgenomen in een bestand om de deelnemers te
informeren over de producten en diensten van KWKV en voor promotionele en publicitaire doeleinden. De
privacywetgeving die hierop van toepassing is, zal hierbij strikt worden gerespecteerd. KWKV zal geen
gegevens aan derden verstrekken, tenzij voor het uitloten en/of het overhandigen van de prijzen aan de
respectievelijke partners. De deelnemers hebben inzage – en verbeteringsrecht.

19. Door aan deze wedstrijd deel te nemen aanvaardt de deelnemer/deelneemster alle punten van dit
reglement, evenals elke beslissing die de organisatoren zouden moeten treffen. Deelnemers gaan er
impliciet mee akkoord dat zij als winnaar met naam en woonplaats (eventueel ook met foto) op de websites
of in andere media verschijnen. Niet voorziene gevallen worden behandeld door de organisatoren. Elke
uitspraak is bindend. KWKV behoudt zich het recht om foto’s van de winnaars met een van de prijzen te
publiceren op de Facebookpagina of andere sociale media, de website en mogelijke publicaties van KWKV.

20. KWKV kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als onderhavige wedstrijd zou moeten gewijzigd, ingekort
of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil. KWKV behoudt zich het recht
voor de wedstrijdperiode te verlengen en elke aangekondigde datum uit te stellen of te vervroegen. KWKV
behoudt zich het recht voor om na te gaan of het reglement wordt gerespecteerd, met name om elke
deelnemer die misbruik heeft gemaakt, uit te sluiten. Niettemin is KWKV niet verplicht alle ingezonden
formulieren systematisch te controleren en kan het zich beperken tot het controleren van de winnaars.
Tijdens de wedstrijd kunnen eventuele toevoegingen of, in geval van overmacht, wijzigingen, gepubliceerd
worden tijdens de wedstrijd, na kennisgeving door KWKV. Ze zullen worden beschouwd als bijlagen aan
onderhavig reglement

Indrukwekkende Polinuit wint ING Grote Steeple Chase opnieuw

 

De weergoden waren Waregem Koerse alweer gunstig gezind. Dat bracht opnieuw 35.000 toeschouwers op de been, ook al omdat topsport en entertainment tijdens Waregem Koerse een garantie zijn.

Publiekstrekker is nog altijd de ING Grote Steeple Chase en die werd net als vorig jaar gewonnen door Polinuit met topjockey Angelo Zuliani in het zadel. De Franse succestrainer Patrice Quinton zag het alweer met lede ogen aan. Van de zeven deelnemende paarden worden er vijf door hem getraind en van twee is Quinton zelfs eigenaar. Na de nederlaag van vorig jaar – Quinton had de tien voorgaande edities gewonnen – wilde Quinton revanche nemen. En lang zag alles er goed uit voor Quinton want zijn paarden Dreammy Love en Heclypse Blue liepen lang op kop, maar met een indrukwekkende eindspurt ging Polinuit in extremis alsnog met de overwinning lopen. Van vier naar één in geen tijd, Polinuit was niet toevallig één van de favorieten. Een geweldige race met een geweldige winnaar.

Net voor de ING Grote Steeple Chase hadden enkele Bekende Vlamingen hun goed hart getoond door deel te nemen aan de Horse Race 4Brain. 4Brain is een project dat probeert geld in te zamelen voor meer onderzoek naar hersenaandoeningen. Stig Broeckx, de ex-renner die zeven jaar geleden een horror ongeluk had en daarbij ernstige hersenschade opliep, gooide de armen in de lucht toen hij in z’n duo sulky als winnaar over de finish liep, maar de finish foto besliste er – helaas voor Stig – anders over. Griet Verhaeghe uit Kortrijk ging alsnog met de zege lopen en dat op haar 60ste verjaardag. Griet mocht als niet bekende Vlaming deelnemen na lottrekking. Europees basketkampioene Emma Meesseman was dé grote vedette en kon best leven met haar derde plaats.

In de Grote Prijs Stad Waregem tot slot was het uitkijken naar het duel tussen good old Jos Verbeeck en het 26-jarige Belgische aanstormende talent Hanna Huygens, maar dat viel even tegen. Ialto D’Hertals, het paard van Hanna Huygens, begon te galopperen en dat is niet toegestaan. Uitsluiting dus voor Huygens. Jos Verbeeck van zijn kant hield de teugels vast van Brand Roc, een machine van een paard, maar Brand Roc en Verbeeck kwamen niet verder dan de 6de plaats. De Grote Prijs Stad Waregem werd gewonnen door Clarisse Lelièvre met Espoir Flymp.

In tien spannende races haalden alle paarden veilig de finish. Dat was de ultieme bekroning van een geanimeerde namiddag op de Waregemse hippodroom. Interviews ‘langs de lijn’ door Anne Debaetslier, DJ Tom met stevige beats, de filmpaarden van Zarafa en tal van eet- en drankstandjes zorgden alweer voor een unieke sfeer. Dat werd ook beaamd door onder anderen premier Alexander De Croo en de ministers Vincent van Peteghem en Hilde Crevits. Waregem Koerse is een traditiegebeuren zonder weerga. Dat zal ook volgend jaar weer blijken op dinsdag 27 augustus 2024.

 

Koop hier je tickets! Tickets